Få den bedste pensionsopsparing

Din pensionsopsparing er en af de vigtigste opsparinger i dit liv. Den skal sikre din og familiens økonomi, når du ikke arbejder længere. Hvor mange penge, du får til lov at leve for, afhænger af, hvor meget du indbetaler, men i høj grad også af, hvor meget du får i afkast på din opsparing. Derfor er det ikke bare et spørgsmål om, hvilken bank eller pensionsselskab du vælger at spare dine penge op i. Mulighederne er mange. Det vigtigst er viden om, hvor hver enkelt af de hårdt opsparede kroner kan gavne dig bedst og vokse mest, så undgår du at for mange af dine penge bliver ædt op af gebyrer og administrationsomkostninger.

 

Plancap hjælper dig med at finde den bedste pensionsordning til dig og din opsparing.

 • Det er gratis og uforpligtende for dig at bruge Plancap.
 • Det er nemt og hurtigt. Hos os kan du med få klik sende din opgave ud til rådgivere og modtage 3 tilbud.
 • Spar tid og penge. Du slipper for besværet med selv at ringe rundt og indhente tilbud.

 

  Beskriv din opgave

  Nu mangler vi bare dine informationer

Optimér din pensionsopsparing

Pensionsopsparing er et kompliceret emne, og derfor er der kun få mennesker, som tjekker selskabernes omkostninger. Trods det at pension er en af de største investeringer, vi gør i vores liv. Noget af det vigtigste, du kan gøre for dig selv og din økonomi, er at kigge på din opsparing i et livstidsperspektiv. Du sparer op til pension for at kunne opretholde et vist forbrug senere i livet, når du ikke længere har en indkomst fra dit arbejde.

At spare op til pensionisttilværelsen er en af de vigtigste langsigtede beslutninger, du træffer. Du har typisk en arbejdsindtægt, fra du er i starten af 20’erne, til du er i 60’erne. Derefter følger i gennemsnit 15-20 år som pensionist, hvor du ikke har en arbejdsindtægt. Du er derfor nødt til som erhvervsaktiv at spare op for at have noget at leve af som pensionist.

Saml dine pensionsopsparinger
Ved du egentlig, hvor mange pensionsordninger du har, og har du overblik over, hvor meget der står på de forskellige ordninger? Hvis ikke, så er det en rigtig god idé at få overblikket med det samme. For hvis du kun har et mindre beløb på din pensionsordning, risikerer du, at du ikke får én krone udbetalt, når du når pensionsalderen.

Mange har en pensionsordning, som de nærmest har glemt eksisterer. Pengene står ofte som død kapital på fripolicer i et pensionsselskab – altså policer, hvorpå der ikke længere foretages indbetalinger. Der er typisk tale om en pensionsordning, som en tidligere arbejdsgiver har indbetalt til for år tilbage. Når du så skifter job og får en arbejdsgiver med en anden pensionsleverandør, så dør den gamle pensionsordning så at sige. Der indbetales ikke længere til den, og der er ikke taget stilling til, hvad der skal ske med opsparingen. Det indbetalte beløb bliver en såkaldt fripolice.
hvert år.

Fripolicer er der intet i vejen med, men problemet er, at de omkostninger, der betales af afkastet, meget sjældent bliver sat i bero. Resultatet er derfor, at den gamle pensionsopsparing langsomt bliver udhulet og i nogle tilfælde endda mindre med årene.

Derfor kan du, hvis du har en pensionsopsparing på en fripolice i et forsikringsselskab, spare tusindvis af kroner ved at flytte policen til dit nuværende pensionsselskab. Det er yderst fordelagtigt at samle alle dine pensionsopsparinger i et og samme pensionsselskab. Det giver ikke bare en økonomisk besparelse, men også et bedre overblik. Det er deslige nemt og ubesværet at ændre og tilpasse opsparingen, når du får brug for det.

Hvor meget du kan spare, og hvilket selskab, der er det billigste for dig, afhænger af flere faktorer. Det er afgørende, hvor lang tid du har, inden du skal gå på pension, hvor stor en risiko, du er villig til at løbe, og ikke mindst hvor mange penge, du har sparet op. Oftest kan du også spare penge, hvis du kun betaler omkostninger ét sted. Der forekommer dog tilfælde, hvor det ikke er fordelagtigt at flytte sin opsparing.

Fordele ved at samle opsparingen
Skifter du job flere gange i løbet af dit arbejdsliv, kan du hurtigt få flere arbejdsmarkedspensionsordninger i forskellige selskaber. Dem kan du overføre til din opsparing hos dit nuværende pensionsselskab. Det betyder:

 • Du får et bedre overblik, når pengene står det samme sted.
 • Du skal kun betale for administration ét sted.

Tjek forsikringen
Der er ingen grund til at være overforsikret. Det er endnu et argument for at samle dine ordninger så få steder som muligt. Men inden du flytter alle dine små opsparinger, så vær opmærksom på, at nogle selskaber tager et gebyr for at flytte pengene.

Det er opsparingen, der bliver overført til det nye selskab. Har du forsikringer i din tidligere ordning, stopper de. Som regel er det kun en fordel, fordi du undgår at være dobbeltforsikret. Du har nemlig også forsikringer hos det nye selskab, og dem kan du sætte op, hvis du synes, de er for lave. Men tjek alligevel, om der er forsikringer i den gamle ordning, som du ikke vil undvære.

Vil du gerne spare op?
Den bedste pensionsopsparing for dig afhænger i høj grad af din økonomiske situation, og af hvor langt du er fra at gå på pension. Det spiller også ind, hvor høj en pensionsopsparing du gerne vil opnå, og hvordan du gerne vil have pengene udbetalt. Om du vil have udbetalt din pension månedsvis eller som en engangsydelse.

Der er en masser overvejelser, som skal gøres før du kan træffe den rigtige beslutning for dig, om hvilken pensionsopsparing du bør vælge. Blandt de mange overvejelser er blandt andet:

 • Din nuværende pensions opsparing, hvordan ser den ud?
 • Hvilken tidshorisont er der for opsparingen?
 • Hvordan er din nuværende indkomst?
 • Hvordan ser din nuværende opsparing ud i frie midler?
 • Ejer du en ejendom og hvad er værdien på denne i så fald?
 • Hvordan ser din nuværende gælds situation ud?
 • Vil du komme til at arve stort?

Hvorvidt de forskellige tiltag passer til din situation, kan en af vores tilknyttede kompetente rådgivere til hver en tid hjælpe dig med at vurdere.

Forskellige salgs opsparinger
Livrente (livsvarig pension)
Livrenten er en attraktiv opsparing. Den udbetales nemlig lige så længe, du lever. Eftersom du ikke kan vide, hvor gammel du bliver, vil der være en usikkerhed om, hvor længe du har brug for penge fra din pensionsopsparing. Det er attraktivt for dig, at pensionsselskabet påtager sig risikoen for, i hvor lang tid livrenten skal udbetales, fordi denne udbetaling matcher dit forbrugsbehov. Netop dette aspekt gør dog også livrenten til en ufleksibel opsparing, da du ikke har mulighed for at ændre tidspunkterne for og størrelsen af udbetalingerne.

Livrenten udmærker sig især som en ”basispension”, der sikrer et minimum af forbrugsmuligheder for dig gennem hele livet. Mange eksisterende pensionsordninger, herunder arbejdsmarkedspensionerne, er livrenter.

Hvorvidt livrenten kan anses for at være en billig opsparing, afhænger af dine skatteforhold og øvrige opsparinger. Hvis du betaler topskat, eller hvis du allerede har en pensionsordning, hvor du kan supplere med livrenteindbetalinger, er livrenten billig. Hvis du ikke betaler topskat og ikke har en pensionsopsparing, er livrenten ikke nær så billig.

Du kan maksimalt indbetale 53.500 kr. om året til alle dine ratepensionsordninger i 2017 og resten derudover eller det hele til en livsvarig livrente. Indbetalingen må gerne ske til en eksisterende pensionsopsparing.

Ratepension
Ratepension er et udmærket supplement til livrenten. Pengene udbetales i en periode på 10 år eller mere efter pensionstidspunktet, uanset hvor længe du lever. Ratepension har i nogen grad de samme fordele som livrenten, men ikke lige så ideelle udbetalinger.

Ulempen ved ratepension er, at hvis du lever længere end udbetalingsperioden, mangler du måske penge derefter. Omvendt hvis du dør, før udbetalingen stopper, er der måske slet ikke brug for de efterfølgende udbetalinger (f.eks. hvis du ikke har arvinger). Som ved livrenten kan du heller ikke ved en ratepension ændre tidspunkterne for og størrelsen af udbetalingerne. Det gør ratepension til en tilsvarende ufleksibel opsparing.

Ratepension er især egnet som et supplement til en livrente, da ratepension giver dig mulighed for at have et forbrug udover din livrenteydelse i den første del af din pensionisttilværelse.

Prisen på ratepension afhænger, på samme måde som ved livrenten, af dine skatteforhold og eksisterende opsparinger. Hvis du betaler topskat, er ratepension en billig opsparing. Der er dog et loft over, hvor meget du må indbetale til en ratepension. Hvis du ikke betaler topskat, er aldersopsparing et bedre valg.

Du kan maksimalt indbetale 53.500 kr. om året til alle dine ratepensionsordninger i 2017. Du kan tilknytte personforsikringer, så du og din familie er sikret, hvis du mister din erhvervsevne eller falder bort

Aldersopsparing
Du kan få udbetalt aldersopsparing, fra du er 60 år. Derefter kan du få udbetalt hele aldersopsparingen, næsten som du ønsker det. Det er altså dit eget ansvar at fordele pengene ud over din pensionisttilværelse. Hvis du er god til at styre dit forbrug, er denne fleksibilitet bekvem, men der er fare for at overforbruge i de første år af pensionisttilværelsen. Hvis du bruger aldersopsparingen med omtanke, kommer den til at ligne en ratepension.

Sammenlignet med en livrente kan aldersopsparing aldrig få livrentens ideelle række af løbende udbetalinger. Det skyldes, at du ligesom med en ratepension selv sidder med usikkerheden om din levetid. Aldersopsparing udmærker sig især som et supplement til livrenten (og til en ratepension hvis du betaler topskat), da aldersopsparing giver mulighed for et fleksibelt forbrug, f.eks. i den første del af din pensionisttilværelse.

Aldersopsparingens fordel er dens fleksibilitet. Det gør den attraktiv i sig selv. Afhængigt af dine skatteforhold og øvrige opsparinger kan den også være billig. Hvis du ikke betaler topskat og ikke i forvejen har en pensionsordning, er aldersopsparingen et enkelt og godt valg.

 • Du må indbetale op til 29.600 kr. pr. år på din aldersopsparing (2017)
 • Du har mulighed for at få alle pengene udbetalt på en gang eller i mindre portioner.
 • Du kan oprette en aldersopsparing indtil 15 år efter, du har nået din pensionsalder.
 • Du skal ikke betale skat eller afgift af udbetalingerne, da du ikke har fradrag for. indbetalingerne.

Særlige familieforhold
For mennesker i parforhold eller ægteskab er det også nødvendigt at se på begge parters pensionsforhold. Du bør overveje, hvordan dine økonomiske forhold ser ud, hvis du bliver skilt, eller din ægtefælle dør. Du bør selvfølgelig også overveje, hvordan din ægtefælle er stillet, hvis du dør.

Det kan i et parforhold være fristende af rent skattemæssige årsager at indbetale mest til pension for den ægtefælle, der har størst skattemæssig fordel af indbetalingen. Men hvis parterne senere skilles, kan det være en økonomisk katastrofe for den økonomisk ”svage” part. Pensioner er som hovedregel ikke fælleseje og deles ikke på samme måde som fri formue, bankindskud eller friværdi i ejerbolig.

Anbefalingerne på de foregående sider kan ændres som følge af særlige familieforhold. Eksempelvis kan en stor opsparing i en ren livrente uden tilknyttet ægtefællepension i stedet for opsparing i fri midler efterlade den overlevende part uden midler. Hvis du har børn, der skal arve, skal du også tage hensyn til det, når du planlægger din pensionsopsparing.

Reglerne for hvem livrente, ratepension og aldersopsparing tilfalder ved død, er ikke de samme som for frie midler. Men reglerne er ikke enkle. Så hvad enten du er gift eller ej, bør du med jævne mellemrum overveje, om den økonomisk ”svage” part og eventuelle børn er sikret i tilfælde af skilsmisse eller død. Med skiftende parforhold, særbørn og fællesbørn in mente er det den enkeltes ansvar at sikre, at tingene går op.

Hvis du er gift, bør du og din ægtefælle overveje at oprette en ægtepagt. Dermed bestemmer I selv, hvordan I deler jeres respektive pensionsordninger ved skilsmisse.

Et særligt forhold, der principielt ikke har noget med pensionsopsparing at gøre, er spørgsmålet om tab af erhvervsevne. Der kan være god grund til at tegne en forsikring mod tab af erhvervsevne, hvis man ikke har en sådan i forbindelse med en eksisterende pensionsordning. Det er imidlertid en forsikring og har intet at gøre med pensionsopsparing. Bliver man pensionist uden at have tabt erhvervsevnen, giver forsikringen ikke penge at leve for som pensionist. Overvejelserne herom er ekstra komplicerede, blandt andet på grund af samspil mellem forsikring og offentlige ordninger.

Har du gennemsnitsrente i det gamle selskab?
Hvis du har en pensionsordning med gennemsnitsrente i dit gamle selskab er der to ting, du skal være opmærksom på. Dels kan du have fået en garanti, som er baseret på en fast rente, som du måske synes er attraktiv at beholde. Dels kan der være en fælles opsparing, som du ikke får del i, hvis du overfører din pensionsordning.

Pensionsordningen hos det nye selskab er med markedsrente. Det betyder, at du får det afkast, som vi rent faktisk opnår, når vi investerer opsparingen. Men det betyder også, at du selv bærer risikoen. Du får hele afkastet, når det går godt med investeringerne, men du må til gengæld tage tabet, hvis der kommer en periode med tab på investeringerne.

Gennemsnitsrenten (depotrenten). Her forrentes din pension med et stabilt afkast, og du er garanteret en minimumsudbetaling (ydelsesgaranti), når du går på pension. Risikoen er lille, og muligheden for at opnå et højt afkast er begrænset.

Markedsrente.
Her kan du selv være med til at bestemme, hvordan din opsparing skal investeres. Det giver dig friheden til at vælge, hvor stort et potentiale for afkast du ønsker, og dermed hvor stor en risiko du vil løbe.

Frie midler eller andre investeringer

Der er flere måder at oprette en pensionsopsparing på end ved at tegne en pension i et pengeinstitut. Du kan eksempelvis spare op til din alderdom i frie midler. Frie midler er penge på en bankkonto eller penge, som eksempelvis kan være placeret i aktier eller obligationer.

Frie midler betegnes ikke officielt som en pensionsopsparing og giver ikke et skattemæssigt fradrag. Det står dig dog frit for at gemme pengene, til du skal på pension. På den måde bliver det en form for pensionsopsparing for dig.

Du kan også have investeret i andre aktiver gennem livet, som du kan høste frugten af, når du når pensionsalderen. Det kan for eksempel være fast ejendom eller andet, du kan sælge og få penge ud af. Det er også penge, som du kan vælge at gemme til at sikre dig økonomisk i din pensionisttilværelse.

Det vigtigste at have med i dine overvejelser er, hvordan du får mest muligt ud af dine penge.

Gode råd til dig om pensionsopsparing

 • Start tidligt med at spare op til din pension
 • Vent med at spare ekstra op på din pensionsopsparing, til du reelt har råd til det
 • Vær ikke kun opmærksom på pensionsselskabets afkast, men også på dets omkostninger
 • Investerer du i aktier eller obligationer, så husk at sprede risikoen frem for at satse alle dine penge på den samme forretning

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil have mere information om de gratis ydelser, vi tilbyder. Du kan ringe til os på telefon 60 98 09 80 eller sende os en e-mail på info@plancap.dk. Vi sidder parat til at svare på spørgsmål på hverdage mellem 08.30 og 17.00.

Er du interesseret i at sætte din pensionsopsparing i udbud kan du anvende kontaktformularen øverst på siden. Du vil modtage 3 uforpligtende tilbud fra rådgivere, når du anvender vores gratis service. Det står dig frit for, om du vil tage imod et tilbud fra de rådgivere, som du modtager tilbud fra.

 

Kendt fra blandt andet

Hvorfor Plancap.dk?

Plancap hjælper med at finde den bedste forvalter til din pensionsopsparing. Vores formål er at skabe gennemsigtighed og styrke konkurrencen for dig som kunde ved at sammenligne forvalter og tilbud på en nem og overskuelig måde.

Dét får du ved at bruge plancap.dk

Nemt og hurtigt

Vi gør det nemt og overskueligt for dig at vælge den bedste pensionsopsparing. Hos os kan du med få klik sende opgaven ud til rådgiver og modtage 3 tilbud.

Spar tid og penge

Du slipper for at bruge tid på selv at finde frem til den bedste pensionsopsparing, der giver dig den bedste afkast og laveste omkostninger.

Uvildige og uafhængige

Vi er ikke selv rådgivere. Vi er uafhængige af udbydere af pensionsordninger, investeringer osv. De pensionsselskaber, investeringsrådgivere, som vi formidler kontakt til, betaler et fast honorar for at være en del af udbuddet på Plancap. Vi tjener derfor det samme, hvad enten du vælger at benytte et af de tilbud, du får, eller ej.

Gratis og Uforpligtende

Det er gratis og uforpligtende for dig at bruge Plancap. Alle de partnere, vi arbejder sammen med, er registreret ved Finanstilsynet. Du kan derfor være helt tryg ved at tildele os oplysninger om dig og din økonomi.

Indhent tilbud