Fordele ved opsparing til pension for selvstændige

Du får flere fordele ved at spare op til pension frem for at lade overskuddet stå i din virksomhed:

Mulighed for en lavere beskatning af pensionsudbetalingen.

Uafhængighed af din virksomheds værdi, når du vil pensioneres.

Plancap hjælper dig med at finde den bedste pensionsordning til dig og din opsparing.

 • Det er gratis og uforpligtende for dig at bruge Plancap.
 • Det er nemt og hurtigt. Hos os kan du med få klik sende din opgave ud til rådgivere og modtage 3 tilbud.
 • Spar tid og penge. Du slipper for besværet med selv at ringe rundt og indhente tilbud.

  Beskriv din opgave

  Nu mangler vi bare dine informationer

Supplér din opsparing i virksomhed med en pensionsopsparing

De fleste selvstændige har en meget svingende indkomst. Nogle år kan der derfor være mange penge til rådighed for indbetaling på en pensionsordning. Andre år knapt så mange. Det er der taget højde for i skattelovgivningen. Der er lavet en særlig regel om, at selvstændige med fuld fradragsret altid kan indbetale op til 30 % af deres overskud på en livsvarig livrente, forudsat indbetalingen ikke overstiger 30 % af virksomhedens regulerede overskud.

Er du selvstændig erhvervsdrivende, er du sikkert vant til at tage ansvar og klare tingene selv. Og det gælder også, når det kommer til din pension. Som selvstændig har du nemlig ikke en arbejdsmarkedspension, og du sparer derfor ikke automatisk op til en pension for selvstændige.

For mange er virksomheden lig pensionsopsparingen, men det er ikke altid den bedste vej til en tryg alderdom. For når virksomheden skal sælges, giver den måske ikke det overskud, som du forventer. Eller den kan måske slet ikke sælges. Derfor betaler det sig at supplere opsparingen i virksomheden med en pensionsopsparing, der sikrer dig og din families økonomi både nu og senere.

Mange selvstændige erhvervsdrivende undlader at spare op til deres egen pension. I stedet vælger de at lade en del af overskuddet stå tilbage i virksomheden. I de fleste tilfælde skyldes det en opfattelse af, at pengene gør mere gavn i virksomheden, hvor de kan bruges i den daglige drift eller til nye investeringer. Dermed bliver virksomheden i sig selv en form for pensionsordning, der forhåbentlig indbringer en stor engangsudbetaling den dag, hvor virksomheden bliver solgt eller lukker.

Denne fremgangsmåde gør det imidlertid vanskeligt for selvstændige at planlægge deres pensionisttilværelse. Ingen ved jo hvor mange penge, der vil være til rådighed, når virksomheden sælges eller lukker.

En kombination af løbende indbetalinger på en ekstern pensionsordning og en opsparing i virksomheden vil derfor normalt være at foretrække, når vi taler om pension for selvstændige. Herved undgår du nemlig at lægge alle dine æg i én kurv, ligesom der på rimelige vilkår kan tilkøbes forsikringsdækning mod sygdom eller arbejdsdygtighed.

Minimums- og maksimumsindbetalinger.
Som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at sikre dig en attraktiv pensionsopsparing. Du kan nemlig udnytte 30%-ordningen i de år, hvor din virksomhed giver overskud.

Lige meget om du har overskud eller ej, har du altid mulighed for at indbetale op til 53.500 kr. på en ratepension og op til 49.300 kr. på en livsvarig livrente hvert år. Indbetalingerne giver fuld fradragsret – også i topskatten.

I de år hvor din virksomhed giver overskud, kan du yderligere indbetale op til 30 % af virksomhedens regulerede overskud på en livsvarig livrente, også med fuld fradragsret.

Det giver dig frihed til at vælge, hvor meget du vil indbetale til pension for selvstændige år for år, og mulighed for at indbetale mere de år, hvor du har det største overskud.

Fordele ved opsparing til pension for selvstændige
Du får flere fordele ved at spare op til pension frem for at lade overskuddet stå i din virksomhed:

 • Mulighed for en lavere beskatning af pensionsudbetalingen
 • Mulighed for mere aktiv investeringspleje af de opsparede midler, f.eks. gennem aktieplacering
 • Opsparing på en pensionsordning er kreditorbeskyttet
 • Uafhængighed af din virksomheds værdi, når du vil pensioneres

Optimér dine forsikringer

Udover den rene opsparing vil de forsikringsdækninger, der typisk er knyttet til en pensionsordning i et pensionsselskab, jo ikke være en del af din ‘ansættelsespakke’ som selvstændig. Her tænkes på forsikring mod tab af erhvervsevne og livsforsikring. Ønsker du disse dækninger som selvstændig, skal du aktivt tilvælge dem. Her vil man som udgangspunkt sige, at har du ikke disse dækninger, skal det være et bevidst fravalg.

Det kan få meget store økonomiske konsekvenser for dig og din eventuelle familie, såfremt du mister arbejdsevnen eller dør og ikke er dækket af en privattegnet forsikringsordning. Her er den normale ulykkesforsikring og en eventuel offentligt tilkendt førtidspension sjældent nok til at afbøde en indtægtsnedgang på typisk mange millioner kroner gennem et arbejdsliv.

Ønsker du at oprette en pension for selvstændige?
Er du selvstændig erhvervsdrivende, står det dig helt frit for, hvordan du vil spare op til din pension. Det er dog helt sikkert, at du bliver nødt til at forholde dig til, hvordan du kan finansiere din tid som pensionist. Den eneste pension, du er sikret som selvstændig, er folkepension. Har du sparet penge op på anden vis, er det ikke et problem, men det er vigtigt at være opmærksom på.

Fordele ved at samle din pensionsopsparing
Ved du, om du har penge sat ind hos flere forskellige pensionsselskaber? Har du styr på hvilke selskaber? Har du et overblik over, hvor mange penge du i alt har sparet op? Har du ikke allerede et overblik, er det vigtigt, at du sætter dig ind det, og danner dig et overblik over dine pensionsopsparinger. Det gælder for dig, hvad enten du er selvstændig erhvervsdrivende eller privatperson.

Har du penge til at stå hos et pensionsselskab, som du ikke længere indbetaler til, er der tale om en fripolice. Har du flere fripolicer, kan det koste dig mange penge, hvis du ikke får dem samlet hos et og samme pensionsselskab. Problemet med at have flere fripolicer stående er, at omkostningerne hos det pågældende pensionsselskab som regel fortsætter, når du har en fripolice stående. Dine fripolicer rundt omkring bliver altså langsomt, men sikkert udhulet, hvis ikke du får dem flyttet og samlet hos dit nuværende pensionsselskab.

Hver gang du skifter job, går du med stor sandsynlighed over til et nyt pensionsselskab. Det kan koste dig dyrt at have penge til at stå hos et tidligere selskab. Det er derfor en rigtig god ide at samle alle dine pensionspenge hos dem samme selskab, som du indbetaler til på nuværende tidspunkt. Det giver dig den fordel, at du kun skal betale administrationsomkostninger ét sted, og at det er nemmere at få et overblik over de penge, du har sparet op.

Du er selv herre over din pension
Du tilhører som selvstændig den gruppe, der har mindst tvang og mest valgfrihed, når det kommer til pensionsordninger. Det giver dig naturligvis en række fordele. Du er ikke underlagt en bestemt pensionskasse, og du kan selv bestemme, hvor stor en del af din indkomst, du vil lægge til side. Men det kræver også dybdegående viden og en aktiv stillingtagen fra dig at finde frem til, hvordan du på en smart og rentabel måde finansierer din pensionisttilværelse.

Vil du oprette en regulær pension for selvstændige, eller vil du hellere gå efter at investere i fast ejendom, værdipapirer og andet, som du med held kan sælge til en høj værdi? Vi vil til hver en tid anbefale, at du tager en snak med en professionel rådgiver, som er ekspert i pension for selvstændige. Rådgiveren kan guide dig gennem junglen af muligheder og hjælpe dig med at få lagt en plan for din pensionsopsparing som selvstændig.

Spred risikoen med flere investeringer
Det er som udgangspunkt en god ide at spare penge op i din virksomhed, hvis du har en sund forretning. Men sparer du alene op i din virksomhed, løber du en unødig risiko. Overvej, om du kan supplere på fornuftig vis ved også at investere eller spare dine penge op andetsteds. Der er altid en risiko forbundet ved kun at satse på én investering, og det vil altid være godt at sprede risikoen ved at fordele dine penge ud over flere investeringer.

Pension for selvstændige giver dig en god beskyttelse

Driver du en personligt ejet virksomhed, vil det især være risikabelt for dig kun at spare op til din pension i din forretning. Går du nedenom og hjem med en personligt ejet virksomhed, kan du i værste fald stå tilbage uden en krone på lommen. Har du ikke sparet op til pension, har du heller ikke nogen penge at leve for, når du bliver pensioneret.

Tegner du en pension for selvstændige enten i form af en pensionsordning hos et pensionsselskab eller i form af en særskilt pensionsopsparing, er du godt sikret i tilfælde af konkurs. Det er meget svært for kreditorer at kræve udlæg i pension, og du kan som selvstændig vælge at se en pensionsopsparing som en risikoafdækning i forhold til konkurs.

Når du som selvstændig opretter eller tegner en pension af den ene eller den anden slags, er de penge, du har at leve for som pensionist, ikke bestemt af din virksomheds værdi. Det giver dig en sikkerhed og tryghed at vide, at din pension er på plads, lige meget hvordan det fremadrettet går med din virksomhed.

Hvordan vil du gerne have, at din pension skal se ud?
Du vælger selv, hvordan du gerne vil strikke din pension sammen, og du har som selvstændig mange muligheder. Det er en individuel sag, hvordan det bedst giver mening at sikre netop din fremtid. Det afhænger både af faktorer såsom økonomi, hvor langt du er fra pensionsalderen, hvordan du gerne vil have dine penge udbetalt, og hvor risikovillig du er. Vi vil i det følgende se nærmere på de muligheder, der findes for pension for selvstændige.

Pensionsordninger for selvstændige
De fleste pensionsselskaber tilbyder en pensionsordning for selvstændige. Ser du det som en interessant mulighed, står det dig frit for at vælge det selskab, som kommer med det bedste bud på en pension til dig. Vælger du at tegne en pensionsordning til dig selv, har du i langt de fleste tilfælde mulighed for også at tegne en pensionsordning til dine ansatte samme sted.
Du kan vælge at se en pensionsordning som et supplement eller et alternativ til at spare penge op i din virksomhed. Vær dog opmærksom på, at du automatisk vil komme til at betale gebyrer og andre omkostninger ved at have en pensionsordning.

Opsparing i frie midler eller investeringer på anden vis
Pension for selvstændige er et vidt begreb og dækker over meget mere end de forskellige pensionsordninger og pensionsopsparinger i pengeinstitutter. Du kan også spare op til din pension ved at investere dine penge i andre aktiver som fast ejendom eller aktier. Det vigtigste er, at du har en plan, som kan sikre dig en god alderdom, hvor du ikke skal gå for meget ned i levestandard.

Frie midler er ikke en pensionsopsparing i ordinær forstand, men det er penge, som du sætter til side til din tid som pensionist. Det er penge på en bankkonto, eller penge, der er investeret i aktier eller andre værdipapirer. De giver ikke et skattemæssigt fradrag, men det står dig frit for at gemme dem som din egen form for pensionsopsparing. Frie midler er et godt supplement til de officielle pensionsopsparinger.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil have mere information om de gratis ydelser, vi tilbyder. Du kan ringe til os på telefon 60 98 09 80 eller sende os en e-mail på info@plancap.dk. Vi sidder parat til at svare på spørgsmål på hverdage mellem 08.30 og 17.00.

Er du interesseret i at sætte din pensionsopsparing i udbud kan du anvende kontaktformularen øverst på siden. Du vil modtage 3 tilbud fra rådgivere, når du anvender vores service. Det står dig frit for, om du vil tage imod et tilbud fra de rådgivere, som du modtager tilbud fra. Det er gratis og uforpligtende.

Kendt fra blandt andet

Hvorfor Plancap.dk?

Plancap hjælper med at finde den bedste forvalter til din pensionsopsparing. Vores formål er at skabe gennemsigtighed og styrke konkurrencen for dig som kunde ved at sammenligne forvalter og tilbud på en nem og overskuelig måde.

Dét får du ved at bruge plancap.dk

Nemt og hurtigt

Vi gør det nemt og overskueligt for dig at vælge den bedste pensionsopsparing. Hos os kan du med få klik sende opgaven ud til rådgiver og modtage 3 tilbud.

Spar tid og penge

Du slipper for at bruge tid på selv at finde frem til den bedste pensionsopsparing, der giver dig den bedste afkast og laveste omkostninger.

Uvildige og uafhængige

Vi er ikke selv rådgivere. Vi er uafhængige af udbydere af pensionsordninger, investeringer osv. De pensionsselskaber, investeringsrådgivere, som vi formidler kontakt til, betaler et fast honorar for at være en del af udbuddet på Plancap. Vi tjener derfor det samme, hvad enten du vælger at benytte et af de tilbud, du får, eller ej.

Gratis og Uforpligtende

Det er gratis og uforpligtende for dig at bruge Plancap. Alle de partnere, vi arbejder sammen med, er registreret ved Finanstilsynet. Du kan derfor være helt tryg ved at tildele os oplysninger om dig og din økonomi.

Indhent tilbud