Disclaimer

Nedenstående betingelser og vilkår (”Vilkår”) finder anvendelse for brugen af Plancap.dk.

Ved at tilgå eller bruge Plancap.dk, accepterer du nedenstående vilkår.

Du skal ikke bruge Plancap.dk, hvis du ikke kan acceptere nedenstående vilkår.

Disclaimer
Alt materiale på denne hjemmeside er udarbejdet som generel vejledning, der kun forholder sig til dansk lovgivning og derfor udelukkende er forbeholdt danske investorer og alene er til orientering.

Materialet på denne hjemmeside gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Al information, herunder men ikke begrænset til tekst og grafik på hjemmesiden, skal udelukkende betragtes som almen og generel vejledende information. Materialet kan derfor ikke anvendes til eller betragtes som finansiel rådgivning eller som et tilbud om at købe eller sælge. Materialet er indhentet fra forskellige kilder, som Plancap.dk anser for troværdige, men Plancap.dk påtager sig ikke ansvaret for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet.

Plancap.dk anbefaler, at der søges professionel finansiel rådgivning ved tvivl om finansielle forhold.

Plancap.dk, dens partnere, personale og associerede virksomheder påtager sig ikke noget ansvar for tab, direkte eller indirekte, i form af omkostninger, krav, skader, udgifter eller fremgangsmåder, uanset art, pådraget i forbindelse med brugen af denne hjemmeside og dens indhold og materiale, eller på grund af enhver manglende adgang til dele af eller hele hjemmesiden.

Vi gør opmærksom på, at Plancap.dk og Plancap.dk’s ansatte ikke yder nogen former for rådgivning i forbindelse med køb og salg af produkter via denne hjemmeside. Plancap.dk er ikke ansvarlig for rådgivning som efterfølgende tilbydes af udbyderne af de forskellige investeringsprodukter, som der informeres om via hjemmesiden.

Hjemmesidens informationer, beregninger, mulige vurderinger samt skøn træder ikke i stedet for brugerens udøvelse af eget skøn over, hvorledes der skal disponeres.

Plancap.dk prøver så vidt muligt at sikre sig, at indholdet på denne hjemmeside er korrekt og retvisende. Vi påtager os imidlertid ikke noget ansvar for hjemmesidens nøjagtighed og fuldkommenhed.

Plancap.dk påtager sig endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab som følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne hjemmeside eller rådgivning ydet af de forskellige udbyder af de investeringsprodukter, som Plancap.dk informerer om.

Plancap.dk kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders dispositioner, eller mangel på samme, på baggrund af ovennævnte oplysninger.

Plancap.dk har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne og funktionerne på siden er fuldstændige og korrekte, men garanterer ikke dette og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl og udeladelser.

Plancap.dk er heller ikke ansvarlig for hensigtsmæssigheden af oplysningerne og indholdet på siden. Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel.

Brugerne er altid selv ansvarlige for den økonomiske konsekvens af deres investeringer. Hverken afkastberegninger eller historiske børs- og investeringsdata er udtryk for nogen garanti for fremtidige resultater.

Links til andre hjemmesider
Plancap.dk kan indeholde links til andre hjemmesider, som er underlagt egne vilkår for brug. Disse vilkår finder man på de enkelte hjemmesider.

Plancap.dk kan også give adgang til tredjemands hjemmeside via relevante links eller tilbyde eller præsentere produkter, serviceydelser og information fra tredjemand.

Plancap.dk har intet ansvar for eller kontrol over indholdet eller driften af sådanne hjemmesider og Plancap.dk er derfor heller ikke ansvarlig for eventuelle skader, gener eller tab, som brugen af disse hjemmesider måtte medføre.

Sikkerhed og tilgængelighed
Plancap.dk er af den opfattelse, at siden ikke indeholder virus, malware eller andre fejl, der kan påvirke brugernes it-systemer, men det er på brugernes eget ansvar at besøge og anvende siden.

Plancap.dk påtager sig intet ansvar for tab som følge af brug af siden. Plancap.dk påtager sig heller ikke noget ansvar for sidens tilgængelighed.

Hverken Plancap.dk eller dens ledelse eller ansatte påtager sig noget ansvar for tab, direkte eller indirekte, eller tab som følge af tilgængelighed eller brug af siden, herunder nogen skade eller defekt på brugernes computere, som følge af adgang til og brug af de it-systemer, der gør siden tilgængelig.

Data, som indtastes i søgemaskinen, herunder kontaktformularer fremsendt via siden, er beskyttet af SSL-kryptering og kan ikke læses af tredjemand.

E-mails sendt via åbent internet til Plancap.dk er muligvis ikke krypterede. Derfor anbefaler Plancap.dk, at man ikke sender følsomme oplysninger via e-mail.

Rettigheder og anden brug af indhold
Plancap.dk er ophavsmand til materialet, der publiceres på siden. Plancap.dk og dens enheder forbeholder sig ejendomsret, copyright, varemærkeret og enhver anden immaterialret til siden, medmindre det er angivet, at sådanne rettigheder tilhører tredjemand.

Brugere af denne side må kun læse og udskrive ovennævnte indhold til eget private brug.
Hjemmesiden er beskyttet af loven om ophavsret, og siden eller dele heraf må derfor ikke gengives uden tilladelse. Alle rettigheder tilhører Plancap.dk, og enhver videredistribution eller gengivelse er forbudt uden forudgående tilladelse.

Personoplysninger
Plancap.dk indsamler og anvender informationer om dig og din adfærd på Plancap.dk til statistiske formål og med henblik på at forbedre hjemmesiden.

Plancap.dk kan desuden indsamle og anvende informationer om dig med henblik på opfyldelse af en eventuel aftale med dig, herunder for at formidle kontakt til vores samarbejdspartnere.

Du kan læse mere Plancap.dk’s behandling af dine oplysninger i vores privatlivspolitik. https://plancap.dk/persondata-politik/

Kendt fra blandt andet